<div align="center"> <h1>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach</h1> <h3>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach</h3> <p>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Ośrodek Specjalny, Gromadzice, szkoła</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://spec-osr.cba.pl" rel="nofollow">spec-osr.cba.pl</a></p> </div>